Rasa Produk

Varian rasa yang dapat dinikmati pembeli / pelanggan produk deDari / deDari Kuliner.

SB

Es Daluman deDari Rasa Durian
Es Daluman deDari Rasa Nangka
Es Daluman deDari Rasa Original
Es Cendol deDari Rasa Durian
Es Cendol deDari Rasa Nangka
Es Cendol deDari Rasa Original