Produk Dedari

Produk-produk deDari / deDari Kuliner yang dapat dibeli di outlet-outlet deDari.

SB

Jenang Grendul/ Cendil / Kue Biji Salak
Menjual Gula Madu
Es Daluman Durian deDari
Es Daluman Nangka deDari
Es Daluman Original deDari
Es Cendol Durian deDari
Es Cendo Nangka deDari
Es Cendol Original deDari